Aktuelles

25-26 Mai 2024

Aikido-Seminar mit Jaroslav Šíp (5.Dan Aikido, 2.Dan Iaido) in Salzburg

Ausschreibung

4-7 Juli 2024

Aikido-Seminar mit Stefan Stenudd (7.Dan Aikido, 4.Dan Iaido, Shihan) in Plzen

Ausschreibung

23-27 Juli 2024

IOGKF 9th World Budosai in Naha, Okinawa

Ausschreibung

8-11 August 2024

Aikido-Seminar mit Kouichi Tanaka (7.Dan Aikido, Shihan) in Plzen

Ausschreibung